I i-Strategi har vi taget en række beslutninger om, hvordan vi ønsker at forholde os og bidrage til bæredygtighedsagendaen. Vi anerkender, at der er globale sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, og vi ønsker at være en katalysator for positiv forandring på den agenda.

Vi mener, det er en meningsfuld virksomhedsstrategi at drive forretning på en sådan måde, at både vores kunder og den bæredygtige agenda skubbes den rigtige vej. Det ene udelukker ikke det andet – snarere tvært imod! Positiv forandring og sund forretning går hånd i hånd uden problemer.

Vi hjælper vores kunder – samtidig med, at vi hjælper os selv

Som rådgivende konsulentvirksomhed og bureau føler vi et ansvar for at hjælpe vores kunder i arbejdet med bæredygtighed, hvad enten det gælder om at finde den rigtige bæredygtighedspolitiske linje, eller lægge en grøn marketingsplan, der skaber værdi på bundlinjen.

Ydermere har vi et ansvar for, at i-Strategi er en virksomhed, der operationaliserer bæredygtighed på bedst mulige måde. Vi har derfor lavet en bæredygtighedspolitik samt indkøbspolitik og indkøbspolitik, der skal sikre ensartede bæredygtighedskriterier for virksomheden.

Hvordan har vi fundet ud af, hvordan vi skal forholde os til bæredygtighed?

Vi er ikke en stor produktionsvirksomhed – derfor har vi ikke store maskiner, der bruger en masse energi, og vi producerer heller ikke ting og sager, der kræver en masse naturressourcer.

Men det betyder ikke, at vi ikke kan løfte noget på bæredygtighedsagendaen – på en meningsfuld måde. Mindre virksomheder med færre ressourcer kan sagtens deltage aktivt og meningsfuldt for den bæredygtige agenda – også selvom, man ikke har stor produktion.

Så hvordan kom vi i gang? Jo, vi startede vores proces i 2022, hvor vi identificerede de områder inden for virksomheden, vi vidste vi kunne gøre noget ved.

For os har den sociale del af bæredygtigheden altid været vigtig – vi ønsker at passe på vores medarbejdere og værner altså meget om medarbejdertrivslen og arbejdsglæden. Derudover har vi taget beslutninger om spild og ressourcer – for eksempel forpligter vi os til at afsøge mindre miljøbelastende måder at anskaffe IT-udstyr på, fremfor at købe noget, der er spritnyt.

En af de steder vi kan gøre den største forskel er gennem vores eksterne engagement – vi er aktive i netværk såsom Sustainable Change Makers på tværs af faglighed og industri og bidrager til organisationer såsom CISU med vores faglighed.

Hvad vil vi arbejde på i fremtiden?

Vi er naturligvis ikke perfekte i Udover vores nuværende politikker, som vi operationaliserer på tværs af organisationen, arbejder vi også henimod flere bæredygtighedsindsatser, herunder:

  • Kortlægning af klimapåvirkning i scope 1+2 påbegyndes primo 2024
  • Oversigt over eget IT-udstyr, der skal sendes til genbrug
  • Mere eksternt engagement, der skal skabe viden om bæredygtighed for flere

Vi er overbeviste om, at det er muligt for alle virksomheder at komme i gang med at arbejde med bæredygtighed – uanset om man sidder i en stor produktionsvirksomhed eller en mindre virksomhed med mindre end 10 medarbejdere.

Ønsker du at høre mere – eller vil du have hjælp til at komme i gang med bæredygtighedsarbejdet i din virksomhed? Så kontakt i-Strategis kommunikations- og bæredygtighedskonsulent Charlie Houkjær Klausen på charlie@istrategi.dk eller 93879022.

Politikker